De eerste Gideons vereniging werd opgericht op 14 september 1898 in het “Central Hotel” van Boscobel in Amerika.

Juist voor de wereldtentoonstelling in Brussel werd in 1957 de Belgische Gideonsvereniging opgericht. Het is zo bijzonder, dat velen zich geen hotelkamer zonder Bijbel meer kunnen voorstellen. De duizenden geplaatste Bijbels worden inderdaad gelezen. Het is geen gemakkelijke opdracht om Bijbels te plaatsen, maar de ontvangen dankbetuigingen bewijzen eens te meer dat het zinvol is ermee door te gaan. Wij vertrouwen erop dat ook in de toekomst, dankzij de hulp van velen, wij in staat zullen zijn om mensen in contact te brengen met Gods Woord.

Eén van de mogelijkheden om mensen met het Evangelie te bereiken is, wanneer in een hotel of instelling mensen op zoek zijn naar ontspanning of iets ter afleiding. Een andere mogelijkheid is als ze in het ziekenhuis liggen en een woord van opbeuring nodig hebben of zich beginnen af te vragen wat eigenlijk de zin van het leven is. Daarom is het doel van de Belgische Gideons, om in elke ziekenhuis –en hotelkamer een Bijbel te leggen. Die Bijbels blijken steeds weer hun doel te bereiken op die momenten dat mensen eenzaam of hulpbehoevend zijn. Ze zoeken niet zozeer naar die Bijbel, maar omdat het vaak het enige boek is dat ze kunnen vinden, beginnen ze er maar in te lezen. Uit de brieven die we regelmatig van deze mensen ontvangen, blijkt dan, dat ze op dat moment geraakt werden door een bepaald gedeelte dat ze gelezen hebben.

Wanneer is ons werk af ....? Waarschijnlijk nooit.

Er komen immers steeds nieuwe instellingen bij zoals hotels, vakantieparken, enz. welke bezocht moeten worden en van nieuwe Bijbels voorzien. Een belangrijke taak is regelmatige controle. 

Door regelmatig contact op te nemen met afgevaardigden van de verschillende instellingen, kan worden nagegaan of er Bijbels zijn verdwenen of aan vervanging toe zijn.  Dat de Bijbel wel gelezen wordt, blijkt uit de gesprekken met de directies en de medewerkers. Uit de opmerkingen van gasten komt het personeel te weten of de aanwezigheid van een Bijbel op prijs wordt gesteld. Regelmatig komen er op het secretariaat van de Gideons positieve reacties binnen.