Een moslim uit de gevangenis van St. Gillis: Vroeg om een volledige Bijbel, nadat hij een Nieuw Testament had gelezen.

-------------------------------------------------------------------------------- 

Een gevangenis aalmoezenier: Hartelijk dank voor de Bijbels die ik mocht ontvangen. Licht in de duisternis; verrijzenis in de nacht. LEVEN!  God zij gedankt voor Zijn Woord en voor het werk van de Gideons. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Een gast uit een hotelkamer: Als ik in mijn kamer een Bijbel aantref is dat steeds een welkome kamergenoot. Na een werkdag tot rust komen met Gods Woord, is een echte verademing. Ik ben er van overtuigd dat vele (eenzame) reizigers uit nieuwsgierigheid de Bijbel beginnen te lezen, of uit verveling. Als je dan geraakt mag worden door één of andere passage, kan dat een omkeer in je leven betekenen.

--------------------------------------------------------------------------------

Een aalmoezenier van een opvangcentrum voor illegalen: “Gods Woord is voedsel, drank, en leven voor deze mensen. Vaak zitten zij in een uitzichtloze situatie.  Telkens opnieuw ben ik er getuige van, hoe de Bijbel voor hen troost en sterkte is; dikwijls het enige houvast gedurende deze moeilijke periode in hun leven”. 

--------------------------------------------------------------------------------

Vanuit een gesloten centrum voor illegalen: Nogmaals dank voor de toegezonden Bijbels; de illegalen in ons opvangcentrum ervaren hoe waar het Psalmwoord is: "dag aan dag draagt Hij ons" 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Via de pastorale dienst van een ziekenhuis ontvingen wij een waardering voor de Bijbels die ze mochten ontvangen met de hoop dat door de blijde boodschap vele zieke mensen een woord van troost, vrede en rust bereikt. 

--------------------------------------------------------------------------------  

Reacties van schoolbesturen: “De Bijbeltjes zijn zeer welkom” -  “Wij zullen er dankbaar en nuttig gebruik van maken”. -  “Proficiat voor het werk, dat jullie presteren.