Bescherming van de persoonlijk levenssfeer


De Belgische Gideons respecteert en beschermt de privacy van bezoekers op zijn website. De website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven. Alle informatie die wij van en over u verzamelen, is verkregen bij registratie of uw informatie aanvraag en zal alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden tussen De Belgische Gideons en de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig voor ons of onze support medewerkers om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor informatie of ondersteuning. Deze informatie blijft behouden gedurende de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken.

De Belgische Gideons zal geen gegevens, persoonlijke namen of domeinnamen, vrijgeven, doorgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan het communiceren met bezoekers van zijn website. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, bij discriminerende uitlatingen, of andere niet volgens humanitaire reglementen wordt gehandeld.

De Belgische Gideons eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Bij het zich inschrijven van een evenement georganiseerd door De Belgische Gideons verklaart de persoon in kwestie zich akkoord met het feit dat deze kan gefotografeerd of gefilmd worden. De Belgische Gideons behoudt zich ook het recht om dit materiaal naar eigen goeddunken te gebruiken op zijn eigen website of als promotiemateriaal. Dit materiaal zal niet verkocht of te leen gegeven worden aan derden, maar ten alle tijden eigendom blijven van De Belgische Gideons.

Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992 en de nieuwe GDPR reglementering die van kracht is gegaan op 25 mei 2018, heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen, van deze site of uit het gegevensbestand aan te passen of verwijderen. Dit kan mits een schrijven gericht aan De Belgische Gideons, Oude Molenstraat 113 te 2400 Mol of via elektronische weg.