De Belgische Gideons vzw
Les Gédéons belges asbl

58ste Jaarvergadering, gehouden te Boechout op 31mei 2016

1. Verslag van het bestuur:

Onverschilligheid?
De aanslagen begin dit jaar in de luchthaven van Zaventem en in de metro Maalbeek hebben misschien sommige mensen doen beseffen dat ook het leven plots kan eindigen. En dan ? Een optocht in Brussel die uit de hand liep of een tweede die niet het gewenste aantal opleverde! Zijn de mensen onverschillig geworden als het hun niet persoonlijk raakt en zelfs dan! Of denkt men alleen aan het eigen leven nu. Ik moet het goed hebben, de rest laat mij koud.