De Belgische Gideons vzw
Les Gédéons belges asbl

58ste Jaarvergadering, gehouden te Boechout op 31mei 2016

1. Verslag van het bestuur:

Onverschilligheid?
De aanslagen begin dit jaar in de luchthaven van Zaventem en in de metro Maalbeek hebben misschien sommige mensen doen beseffen dat ook het leven plots kan eindigen. En dan ? Een optocht in Brussel die uit de hand liep of een tweede die niet het gewenste aantal opleverde! Zijn de mensen onverschillig geworden als het hun niet persoonlijk raakt en zelfs dan! Of denkt men alleen aan het eigen leven nu. Ik moet het goed hebben, de rest laat mij koud.

Ook in ons midden moesten we een paar overlijdens verwerken. Eerstens ons bestuurslid Marcel Aerts en later de vrouw van onze vroegere secretaris E. Holtrust. Van beiden konden we afscheid nemen tijdens een rouwdienst.
Tijdens de ontmoeting met onze Nederlandse zustervereniging de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, werd ons reeds het initiatief , waaraan wij ook mochten meewerken, aangekondigd van de Bible Box. Zo zouden honderden Nieuw Testamenten in diverse talen verspreid kunnen worden. Spijtig genoeg is dit initiatief niet tot alle kerken doorgedrongen. Vanuit rooms-katholieke, Brusselse of Waalse hoek kregen we zelfs geen aanvragen binnen, al betalen wij wel de onkosten eraan verbonden. Zou het zijn omdat we niet de ganse Bijbel in de aanbieding hadden? Of was het eerder omdat ze niet op de hoogte waren, omdat niemand het hun meegedeeld had ? Een gemiste kans, al loopt het project nog steeds, of is het uit onverschilligheid?
Door lichamelijk ongemak moest onze voorzitter Ferdinand Vrijdag afhaken. Hij werd vervangen door Frederik Van Hoey. In de plaats van de overleden Marcel Aerts konden we Francis Van de Walle, als nieuw lid aan ons bestuur toevoegen. Al blijven we nog steeds op zoek naar een Brussels of Franstalig lid om ons bestuur te versterken.
Omdat onze stock aan Franse Nieuw Testamenten stilaan op geraakte, hebben wij er in 2016 alvast 200 aangekocht, maar we merken reeds dat het er veel te weinig zullen zijn.
U zult ook merken dat wij van bank veranderd zijn. Tot nu toe moeten we bij de nieuwe bank geen kosten betalen en toch leveren zij dezelfde diensten als de vorige. Het huidig banknummer is BE32 9731 3421 5702. Vergeet niet uw eigen bank op de hoogte te brengen als u een permanente overschrijving hebt uitstaan.
Als De Belgische Gideons blijven wij werkzaam om de Bijbel bij mensen te brengen. Een klein team, maar gedragen in gebed en met de financiële middelen van onze achterban. En dat overtreft misschien, gelukkig maar, dikwijls onze verwachtingen.

2. Financieel verslag 2015:

Wij zijn heel dankbaar met alle giften die we het afgelopen jaar weer mochten ontvangen van u of de organisatie waar u bij hoort. De inkomsten zijn spijtig genoeg beduidend minder dan het jaar voordien, we constateren een daling van 33%. Als we toch even deze inkomsten bekijken dat kunnen we zeggen dat 60% van de gelden komen van kerkelijke instanties en 40% van particulieren. Uiteraard allen dank voor uw giften.

Het aantal plaatsingen van Bijbels of Bijbelgedeelten is gestegen, de bijbehorende kosten zijn in tegenstelling toch gedaald door andere oplossingen te zoeken van verzending of levering van de gevraagde Bijbels.

Wij hebben geen Bijbels moeten aanschaffen en geput uit onze eigen voorraad. We hebben wel een 40tal Bible Boxen kunnen afleveren in verschillende Belgische kerkelijke instanties. Hiervoor krijgen we de hulp van onze Nederlandse zustervereniging, waarvoor we hun heel dankbaar zijn. De kost van de huur van een opslagruimte voor de Bijbels is weggevallen, waardoor we in totaal toch ca. 700€ besparen aan huur en verzekering. Dank aan de verstrekker van opslagruimte! Ook besparen we op drukwerk .

Bij deze willen wij ook onze dank betuigen aan de Protestantse kerk van Boechout, die ons toelaat om telkens weer in hun lokalen gratis te vergaderen en ons te voorzien met koffie. Dit jaar wordt de ING –rekening opgezegd, omdat bankkosten te hoog oplopen.

3. Financieel overzicht per 31/12/2015:

UITGAVEN

begroting 2015

werkelijke uitgaven 2015

begroting 2016

Aankoop Bijbels

2.200,00

100,00

1.000,00

Verzending (=transport)

200,00

94,50

170,00

Post (=portikosten)

150,00

0,00

150,00

Huur

0,00

0,00

0,00

Algemene kosten

112,80

123,06

200,00

Advertentie & promotie

250,00

30,00

150,00

Verzekering

150,00

109,65

130,00

Bankkosten

137,20

286,35

150,00

Vergaderkosten

0,00

0,00

50,00

TOTAAL

3.200,00

743,56

2.000,00


INKOMSTEN

begroting 2015

werkelijke inkomsten 2015

begroting 2016

Giften

3.200,00

1.866,40

2.000,00

TOTAAL

3.200,00

1.866,40

2.000,00

Balans

Eindsaldo zichtrekening ING 31/12/2015 Eindsaldo zichtrekening ARGENTA 31/12/2015

Saldo spaarrekening ING 31/12/2015
Saldo spaarrekening ARGENTA 31/12/2015

4. Verklaring van de controleurs:

1 995,94 EUR 26,94 EUR

4 316,88 EUR 9 900,00 EUR

Hiermee verklaren mevr. I. De Meester en dhr. W. Blondeel dat er geen tekortkomingen in de jaarrekening van 2015 aan het licht werden gebracht.

5. Oproep om medewerkers:

Bent u er zeker van dat het werk van de Belgische Gideons moet blijven bestaan, omdat het Woord van God kostbaar is voor u, dan zijn wij er gerust in dat onze oproep om medewerkers beantwoord zal worden. Voor meer info, neem gerust contact met het secretariaat.

6. Franse versie:

Sur simple demande, nous pouvons vous envoyer une édition Française de ce rapport annuel.

7. Raad van bestuur:
F. Van Hoey (voorzitter) , J. Vanhees (secretaris), R. Vanhees (financiën)